Vuosiluokat 7-9

"Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja."
"T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen."
"Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua."

Vuosiluokat 7-9

"Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia."
"S3 Kokeilu: Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin."

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Opinsys-nalle

Yhteystiedot

Opinsys Oy

@opinsys

Opinsys

info@opinsys.fi

(014) 4591 624

Jouni Korhonen

@jpkorhonen

jounipkorhonen

jouni.korhonen@opinsys.fi

040 848 1264