Vuosiluokat 1-2

"Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista."
"Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan."

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Vuosiluokat 3-6

"Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista."
"T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä."
"Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä."

Vuosiluokat 3-6

"Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan: Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä."
"Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin."

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Vuosiluokat 7-9

"Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja."
"T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen."
"Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua."

Vuosiluokat 7-9

"Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia."
"S3 Kokeilu: Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin."

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Opinsys-nalle

  • Soveltuu opetussuunnitelman mukaiseen ohjelmoinnin opetukseen
  • Helpottaa ohjelmoinnin oppimista ja tekee siitä kiehtovaa ja mielenkiintoista
  • Käytettävissä myös visuaalinen ohjelmointiympäristö
  • Sopii ensimmäiseksi ohjelmointiympäristöksi
  • Lisätietoja: http://www.opinsys.fi/nalle

Yhteystiedot

http://ohjelmointi.opinsys.fi

Opinsys Oy

@opinsys

Opinsys

info@opinsys.fi

(014) 4591 624

Jouni Korhonen

@jpkorhonen

jounipkorhonen

jouni.korhonen@opinsys.fi

040 848 1264